Pierwszą rzeczą przed instalacją serwera gier lub głosowego jest utworzenie nowego użytkownika.

 

 

adduser ts3

wypełniamy pola hasła i ewentualnie informacje o użytkowniku (nieobowiązkowe).

 

Logujemy się na nowego użytkownika i przechodzimy do jego katalogu:

su ts3

cd /home/ts3

 

Kolejnym krokiem jest pobranie plików serwerów oraz rozpakowanie ich:

Dla wersji systemu 32 bitowym:

http://dl.4players.de/ts/releases/3.0.11.3/teamspeak3-server_linux-x86-3.0.11.3.tar.gz

dla wersji systemu 64 bitowym:

http://dl.4players.de/ts/releases/3.0.11.3/teamspeak3-server_linux-amd64-3.0.11.3.tar.gz

 

Aby sprawdzić wersję systemu wpisz komendę:

uname -a

otrzymamy coś w rodzaju:

Linux skonfiguruj.pl 2.6.32-042stab108.3 #1 SMP Thu Jun 11 21:06:20 MSK 2015 i686 GNU/Linux

Pogrubiony obszar określi nam wersję bitową systemu: AMD64 - 64bit,  x86_64 - 64bit, x86 - 32bit, i686 - 32 bit, i383 - 32 bit.

 

Aby rozpakować pliki wpisujemy:

tar -zxvf teamspeak3-server_linux-amd64-3.0.11.3.tar.gz

cd teamspeak3-server_linux-amd64

 

Uruchamiamy:

 ./ts3server_startscript.sh start

 

Po uruchomieniu otrzymujemy dane do logowania do konta admina oraz token do otrzymania uprawnień po wejściu na serwer.

Serwer standardowo jest uruchomiony na porcie: 9987.

 

 

 

Autor: Emil Marszalec
Kopiowanie wyłącznie za zgodą autora

 

 

 

Partnerzy