W pliku należy podmienić dane: host, user, pass oraz 3 i 5 linię (ścieżka backupu oraz folder z serwerem ts3).

 

Tworzymy plik:
nano backup-ts3.sh

I wklejamy:
#!/bin/sh

cd /var/backups/ts324h
DATA=`date +%Y-%m-%d`
tar -zcvf ts3-$DATA.tar.gz /home/ts3
DATA3D=`date +%Y-%m-%d -d "now -3 days"`
rm ts3-$DATA3D.tar.gz

filename=ts3-$DATA.tar.gz
host="host"
user="login"
pass="pass"

ftp -in $host <<**

quote USER $user
quote PASS $pass

binary
put $filename
quit

**

 

Następnie należy nadać chmod z możliwością wykonywania skryptu:
chmod +x backup-ts3.sh

Oraz uruchomić skrypt:
./backup-ts3.sh

 

 

 

 

Autor: Emil Marszalec
Kopiowanie wyłącznie za zgodą autora

 

 

 

 


Partnerzy