Do wykonywania skryptów bez naszej ingerencji w systemie o określonej porze wykorzystywana jest wbudowana aplikacja crontab.

Aby edytować polecenia należy wpisać:

crontab -e

 

 

Struktura komend:

1 linia = 1 komenda składająca się z 6 parametrów. Pierwsze 5 parametrów oddzielonych spacją to ustalanie daty oraz godziny a ostatni parametr to komenda.

Przykład:
* * * * * backup.sh

Objaśnienie:
Skrypt backup.sh wykona się codziennie co minutę (o każdej możliwej porze).

1. gwiazdka minuty (0-59)

2. gwiazdka godziny (0-23)

3. gwiazdka dni (1-31)

4. gwiazdka miesiąc (1-12)

5. gwiazdka dzień tygodnia (0-7) - 0-niedziela, 1-poniedziałek, 2-wtorek, 3-środa, 4-czwartek, 5-piątek, 6-sobota, 7-niedziela

Gwiazdka oznacza dowolną liczbę.

 

Prócz formatu z gwiazdkami można je zamienić na słowną komendę:

@reboot - uruchomienie skryptu podczas uruchomienia systemu
@hourly  - uruchomineie skryptu raz na godzinę ("0 * * * *")
@daily - uruchomineie skryptu raz dziennie (0 0 * * *)
@weekly - uruchomineie skryptu raz w tygodniu (0 0 * * 1)
@monthly - uruchomienie skryptu raz w miesiącu (0 0 1 * *)

 


Partnerzy