SSH2 wykorzystywany jest w skryptach, które łączą się po SSH do serwerów. Gdy serwer będzie obsługiwał skrypty SSH2 będziemy mogli zainstalować niektóre panele bądź pisać własne.

 

 

[Debian]

apt-get update && apt-get install libssh2-1-dev libssh2-php

 

Sprawdzamy komendą:

php -m |grep ssh2

 

[Building SSH2.so]

cd /usr/src
wget http://www.libssh2.org/download/libssh2-0.14.tar.gz
tar -zxvf libssh2-0.14.tar.gz
cd libssh2-0.14/
./configure
make all install

 

[pecl]

Instalacja:

pecl install -f ssh2

 

Teraz trzeba tylko dopisać do php.ini

extension=ssh2.so

 

Następnie restart serwera WWW:

/etc/init.d/apache2 restart

 

Autor: Emil Marszalec
Kopiowanie wyłącznie za zgodą autora

 

 

 

 


Partnerzy