PHP 7 zaczyna obsługę coraz więcej skryptów. Samo PHP jest dużo bardziej optymalne i jest to dość duży przeskok zarówno od strony skryptów jak i już jakości pracy naszych serwerów.

 

 

Poniżej szybka instalacja dla systemu Debian:

 

1. Edytujemy nasze repozytoria do których dodamy dwie linijki.

nano /etc/apt/sources.list

deb http://packages.dotdeb.org <wersja> all
deb-src http://packages.dotdeb.org <wersja> all

Pod wersja musimy wpisać naszą systemu: squeeze, wheezy lub jessie

 

2. Instalacja kluczy.

apt-get install debian-keyring debian-archive-keyring

apt-key update

wget https://www.dotdeb.org/dotdeb.gpg

apt-key add dotdeb.gpg

 

3. Aktualizacja i instalacja php 7.

apt-get update

apt-get install php7.0

 

4. Sprawdzamy wersję.

php -v


root@skonfigurujpl:~# php -v
PHP 7.0.4-1~dotdeb+8.1 (cli) ( NTS )


Partnerzy