Webmin – linuksowy i uniksowy program komputerowy napisany w Perlu i uruchamiany na serwerze. Pozwala na zdalną konfigurację za pomocą przeglądarki np. Opery lub Firefoksa. Posiada moduły do konfiguracji serwerów: WWW – Apache, DNS – Bind i poczty oraz współdzielenie plików i drukarek przy użyciu Samby itp.

 

 

Panel Webmin można zainstalować na kilka sposobów.

 

Debian:

1. Pobieramy paczkę deb


wget http://prdownloads.sourceforge.net/webadmin/webmin_1.750_all.deb

 

2. Instalujemy poniższą komendą

dpkg --install webmin_1.750_all.deb

 

2b. W przypadku problemów należy wydać komendę

apt-get install -f

 

Zostaną doinstalowane wymagane pakiety oraz panel webmin.

 

Instalacja przez repozytoria

Dodajemy repozytoria do źródeł:


nano /etc/apt/sources.list

 

I wpisujemy na końcu:

 

deb http://download.webmin.com/download/repository sarge contrib
deb http://webmin.mirror.somersettechsolutions.co.uk/repository sarge contrib

 

Kolejnym krokiem jest dodanie klucza repozytoriów

cd /root
wget http://www.webmin.com/jcameron-key.asc
apt-key add jcameron-key.asc

 

Teraz wystarczy zrobić update i zainstalować program przez apt-get.

apt-get update
apt-get install webmin

 

Instalacja przez RPM

Pobieramy rpm:

wget http://prdownloads.sourceforge.net/webadmin/webmin-1.750-1.noarch.rpm

 

Instalacja pakietów:

yum -y install perl perl-Net-SSLeay openssl perl-IO-Tty

 

Instalacja webmina:

rpm -U webmin-1.750-1.noarch.rpm

 

Instalacja przez YUM

Edytujemy plik

/etc/yum.repos.d/webmin.repo

 

I wpisujemy:

[Webmin]
name=Webmin Distribution Neutral
#baseurl=http://download.webmin.com/download/yum
mirrorlist=http://download.webmin.com/download/yum/mirrorlist
enabled=1

 

Teraz trzeba pobrać i zainstalować klucz archiwum:

wget http://www.webmin.com/jcameron-key.asc
rpm --import jcameron-key.asc

 

Na końcu instalujemy webmin-a:

yum install webmin

 

Panel dostępny pod adresem: https://twoj.ip:10000

 

 

Autor: Emil Marszalec
Kopiowanie wyłącznie za zgodą autora

 

 


Partnerzy