W tym poradniku postaram się jasno opisać bardzo prosty sposób instalacji i konfiguracji programu do generowania wykresów obciążenia. Jak wiadomo nie każdy jest ciągle przy komputerze a nawet zalogowany do ssh serwera aby zerkać na jego obciążenia. Program ten w bardzo przejrzysty sposób pokaże nam jakie było obciążenie o danej godzinie. Idealne zastosowanie do testowania konfiguracji i ogólnego monitorowania serwera.

 

 

 

Zacznijmy od update repozytoriów.

apt-get update

 

Następnie instalujemy program:

apt-get install munin munin-node

akceptujemy instalację dodatkowych programów.

 

Teraz przechodzimy do konfiguracji. Standardowo program już działa, ale nie możemy dostać się do naszych statystyk ze względu na domyślny dostęp tylko i wyłącznie z localhostu.

 

cd /etc/munin

nano apache.conf

i odszukujemy linijki:

<Directory /var/cache/munin/www>
        Order allow,deny
        Allow from localhost 127.0.0.0/8 ::1
        Options None

Albo edytujemy je wpisując nasz adres IP bądź allow from all. Ta linijka odpowiada za dostęp z danego IP do statystyk. Jeżeli sobie nie życzymy aby ktoś je oglądał po prostu ustawiamy swoje IP i mamy z głowy obserwatorów zasobów. Gdy zapiszemy konfigurację wykonujemy komendę restartu aplikacji:

/etc/init.d/munin-node restart
/etc/init.d/apache2 restart

 

W pliku munin.conf i sekcji:

# a simple host tree
[localhost.localdomain]
    address 127.0.0.1
    use_node_name yesc

Możemy zmienić nazwę wyświetlaną naszego serwera.

# a simple host tree
[test.skonfiguruj.pl]
    address 127.0.0.1
    use_node_name yes

 

Po 10-20 minutach powinna nam się ukazać strona z wykresami:

http://ip.serwera/munin

 

 

 

 

 

Autor: Emil Marszalec
Kopiowanie wyłącznie za zgodą autora

 

 

 

 

 

 


Partnerzy